Finanskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er økonomisk politikk, formues- og gjeldsforvalting, finansadministrasjon, finansmarknad, rekneskap og revisjon, inntektene til folketrygda, skattar, avgifter og toll og løyvingar til Stortinget.

Medlemene i komiteen

Medlemene i finanskomiteen. 

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Samla oversyn over høyringane til komiteen.  

Komiteen bed om at høyringsnotat vert tekne med i 20 eksemplar til høyringa.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Finanskomiteen
Stortinget
0026 Oslo 

 E-post: finans@stortinget.no

Komitésekretærar

Unni Feiring
Telefon: 23 31 34 96

Morten Løkken
Telefon: 23 31 35 16

Komitésekretariatet

Svanaug Aarskog
Telefon: 23 31 35 14

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Asheim, Henrik H
Første nestleder Tajik, Hadia A
Andre nestleder Bjørnstad, Sivert FrP
Medlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Bastholm, Une (Har permisjon, Stoknes, Per Espen møter som vararepresentant) MDG
Medlem Bjørdal, Fredric Holen A
Medlem Flølo, Knut Magne (Møter fast for Dale, Jon Georg) FrP
Medlem Gjelsvik, Sigbjørn Sp
Medlem Hansen, Svein Roald A
Medlem Heggø, Ingrid A
Medlem Hoksrud, Bård FrP
Medlem Kapur, Mudassar H
Medlem Kaski, Kari Elisabeth (Har permisjon, Foss, Solveig Skaugvoll møter som vararepresentant) SV
Medlem Knutsen, Eigil A
Medlem Moxnes, Bjørnar R
Medlem Raja, Abid Q. V
Medlem Soleim, Vetle Wang H
Medlem Stokkebø, Aleksander (Møter fast for Høie, Bent) H
Medlem Storehaug, Tore KrF
Medlem Vedum, Trygve Slagsvold Sp