Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 28. november 2019

Erlend Wiborg

leder og ordf. for kap. 646, 2620, 2661, 5701

Terje Breivik

ordf. for kap. 635, 664, 3635

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 352, 604, 605, 614, 2655, 3605, 3614, 5607

Arild Grande

ordf. for kap. 613, 642, 643, 2542, 3642, 5704

Margret Hagerup

ordf. for kap. 606, 648

Solfrid Lerbrekk

ordf. for kap. 611, 615, 616, 3615, 3616

Heidi Nordby Lunde

ordf. for kap. 2541, 5705

Per Olaf Lundteigen

ordf. for kap. 634, 640, 649, 666, 3634, 3640

Helge André Njåstad

ordf. for kap. 612, 665, 667, 2540, 2670, 2680

Kristian Tonning Riise

ordf. for kap. 660, 2650, 2651

Geir Sigbjørn Toskedal

ordf. for kap. 601, 621, 2686

Rigmor Aasrud

ordf. for kap. 600, 2470, 5470