Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18) – BERIKTIGET

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. november 2019

Karin Andersen

leder og ordf. for kap. 20, 21, 24, 590, 3021 og 3024

Norunn Tveiten Benestad

ordf. for kap. 531, 546, 573, 2412, 5312 og 5615

Torhild Bransdal

ordf. for kap. 291, 502, 595, 3291 og 3595

Jon Engen-Helgheim

ordf. for kap. 490, 533, 587, 3490, 3533 og 3587

Masud Gharahkhani

ordf. for kap. 491

Heidi Greni

ordf. for kap. 553, 554, 571 og 572

Kari Kjønaas Kjos

ordf. for kap. 575

Stein Erik Lauvås

ordf. for kap. 563, 578, 579, 2445, 3563 og 5445

Mari Holm Lønseth

ordf. for kap. 530, 532, 545 og 5446

Eirik Sivertsen

ordf. for kap. 500, 510, 540, 3510 og 3540

Siri Gåsemyr Staalesen

ordf. for kap. 290, 581, 585 og 3585

Olemic Thommessen

ordf. for kap. 292, 560 og 3292

Ove Trellevik

ordf. for kap. 525, 567, 577 og 3525

Kari Anne Bøkestad Andreassen

ordf. for kap. 1 og 2