Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon - fra statsbudsjett tilstatsregnskap 2020

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang