Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2020

Dette dokument

  • Innst. 17 S (2019–2020)
  • Kjeldedokument: Prop. 1 S (2019–2020)
  • Utgjevar: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetal: 5
Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 5. desember 2019

Anniken Huitfeldt

Per-Willy Amundsen

leder

ordfører