Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2019

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordf. for kap. 300, 800, 853, 854, 855, 3300 og 3855

Grunde Almeland

ordf. for kap. 337, 870 og 873

Jorunn Gleditsch Lossius

ordf. for kap. 323, 842, 843, 847, 881, 3323, 3842 og 3847

Trond Giske

ordf. for kap. 335, 339 og 3339

Vetle Langedahl

ordf. for kap. 325, 326, 334, 3325, 3326 og 3334

Odd Omland

ordf. for kap. 327, 342, 844, 846, 882, 856, 3342 og 3856

Silje Hjemdal

ordf. for kap. 840, 841 og 865

Tage Pettersen

ordf. for kap. 315, 860, 862, 867 og 868

Åslaug Sem-Jacobsen

ordf. for kap. 320, 848, 858, 1429, 1432, 3320, 3858 og 4429

Anette Trettebergstuen

ordf. for kap. 322, 328, 329, 2530, 3322 og 3329

Morten Wold

ordf. for kap. 880

Freddy André Øvstegård

ordf. for kap. 321 og 845