Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 4. desember 2019

Helge Orten

leder

Solveig Sundbø Abrahamsen

ordf. for kap. 541, 542, 1320 post 36, og 3542

Bengt Fasteraune

ordf. for kap. 1370

Jonny Finstad

ordf. for kap. 1314, 1320 post 72, 4320, 4322 og 5624

Jon Gunnes

ordf. for kap. 1301 og 1330 post 63 og 65

Øystein Langholm Hansen

ordf. for kap. 1313, 1330 post 76 og 77, 4313 og 4331

Nils Aage Jegstad

ordf. for kap. 1330 post 60 og 66 og 4330

Tor André Johnsen

ordf. for kap. 1320 post 1, 22, 28, 61, 64 og 73, 1320, 1323 og 1330

Kirsti Leirtrø

ordf. for kap. 1320 post 29 og 30

Siv Mossleth

ordf. for kap. 1320 post 31, og 1362

Sverre Myrli

ordf. for kap. 1352, 1354, 1357, 4352 og 4354

Arne Nævra

ordf. for kap. 543, 1300, 1320 post 74, 3543 og 4360

Dagfinn Henrik Olsen

ordf. for kap. 1310, 1311, 1320 post 65, 4312 og 5619

Steinar Karlstrøm

ordf. for kap. 1330 post 70 og 1360

Morten Stordalen

ordf. for kap. 1300, 1321 og 4300