Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Innst. 472 S (2016–2017), jf. Prop. 131 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 10 [11:14:42]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar (Innst. 472 S (2016–2017), jf. Prop. 131 S (2016–2017))