Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Innst. 411 S (2016–2017), jf. Dokument 8:143 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 5 [11:14:37]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om bymiljøavtaler (Innst. 411 S (2016–2017), jf. Dokument 8:143 S (2016–2017))