Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Innst. 469 S (2016–2017), jf. Prop. 135 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 12 [11:14:44]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest–Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder (Innst. 469 S (2016–2017), jf. Prop. 135 S (2016–2017))