Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017

Innst. 3 S (2016-2017), Prop. 1 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2016 Innst. 3 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2016