Voteringsoversikt for sak:

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:02:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:03:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 - 13 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:03:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:03:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av KrF, Sp og V.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:04:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:04:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:05:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 og 5 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:05:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og Sp.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:05:51)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 10. 10 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:06:09)

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:06:46)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A samtlige romertall

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:07:14)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall I, III og IV

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:07:34)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall II

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 14. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger