Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 15 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 15 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (Rammeområde 7). Rammeområde 7 ble vedtatt med netto utgiftsramme på kroner 436 692 420 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2016