Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 16 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 16 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2017, rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på kr 9 152 467 000, rammeområde 6 med kr 26 168 443 000 og rammeområde 18 med kr 171 853 060 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2016