Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 6 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 6 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2017 for de kapitler som hører inn under justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til justiskomiteen ved Stortingets vedtak. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstol, kriminalomsorg og beredskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2016