Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 13 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2016 Innst. 13 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av midlene under rammeområde 17 Transport og kommunikasjon på inntekts- og utgiftskapitler, inkludert fullmaker. I hovedsak er det bevilgninger under Samferdselsdepartementet, men også bevilgninger under Justis- og beredskapsdepartementet (Nødnett) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (IKT). Netto rammebeløp for rammeområde 17 for 2017 er kroner 65 275 701 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2016