Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 7 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2016 Innst. 7 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2016