Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Prop. 1 S Tillegg 3 (2010-2011), Innst. 12 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 12 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har 9. desember 2010 vedtatt statsbudsjett for 2011, inkludert regjeringens tilleggsforslag om å øke kap 1023 med 7 mill. kroner til forskning i forbindelse med nye løyver til oppdrett i 2010, jf også energi- og miljøkomiteens budsjettområde

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010