Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Prop. 1 S Tillegg 4 (2010-2011) pkt. 7.2), Innst. 7 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2010 Innst. 7 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets har vedtatt forslag til bevilgninger og fullmakter på Statsbudsjettet for rammeområde 4 - utenriksdepartementet, fremmet av utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. For rammeområde 8 - forsvarsdepartementet ble regjeringens forslag til bevilgninger og fullmakter også vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2010