Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Prop. 1 S Tillegg 4 (2010-2011), Innst. 5 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 5 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra finanskomiteen vedrørende statsbudsjettet 2011 - finansadministrasjon mv. Innstillingen ble vedtatt uten endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2010