Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 3 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2010 Innst. 3 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2010