Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 12 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang