Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 6 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2021 Innst. 6 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 08.12.2021

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 15.12.2021