Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 16 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2019 Innst. 16 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2020, rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 8 762 842 000 kroner, rammeområde 6 med 16 813 998 000 kroner og rammeområde 18 med 191 890 319 000 kroner, jf. Innst. 16 S (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2019

   Debattert i Stortinget 05.12.2019
   Votert i Stortinget 05.12.2019