Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammetilskudd mv. til kommunesektoren, tilfeldige utgifter og inntekter og statsbudsjettets kapitler om utbytte mv. for 2010

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2009

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører