Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2020 Innst. 8 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11), jf. Innst. 8 (2020-2021) og Prop 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021). Stortinget vedtok også å be regjeringen vurdere om Norge kan delta i IPCEI Hydrogen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2020

   Debattert i Stortinget 19.12.2020
   Votert i Stortinget 19.12.2020