Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 3 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med statsbudsjettet vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2021 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 15.12.2020
   Votert i Stortinget 15.12.2020