Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 7 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2012 Innst. 7 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med varierende flertall vedtatt forslag til bevilgninger og fullmakter på statsbudsjettet for rammeområde 4 - Utenriksdepartementet og rammeområde 8 - Forsvarsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2012