Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 14 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 14 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for de budsjettkapitler som hører inn under henholdsvis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (budsjettramme 2 familie og forbruker) og Kulturdepartementet (budsjettramme 3 kultur). De samlede utgifter utgjør for budsjettramme 2 familie og forbruker 42,4 mrd kroner og budsjettramme 3 kultur 8,7 mrd kroner. Ramme 2 ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre. Ramme 3 ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2012