Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 16 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 16 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for rammeområdene 1 og 6. Rammeområde 1 ble vedtatt med en netto utgiftsramme på kr 5 045 803 000 og rammeområde 6 med kr 16 528 020 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2012