Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 13 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 13 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområde 17, transport og kommunikasjon. på innteks- og utgiftskapitler, inkl. fullmakter, under Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (programområde Kystforvaltning, og videre kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (IKT-politikk) og Justis- og beredskapsdepartementet (Nødnett). Netto rammebeløp for rammeområde 17 er kroner 40 958 858 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2012