Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 3 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 08.12.2014 Innst. 3 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtatt finanskomiteens tilråding om skatte-, avgifts- og tollvedtak.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2014

   Behandla i Stortinget: 15.12.2014