Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 6 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2014 Innst. 6 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2015 for de budsjettkapitler som hører under justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2014