Innstilling fra finanskomiteen om skatter og avgifter 2011 – lovendringer

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 19. november 2010

Torgeir Micaelsen

Thomas Breen

leder

ordfører