Forurensning

Saker og spørsmål frå Forurensning

 • Representantforslag om mindre bruk og kast

  Dokument 8:100 S (2020-2021), Innst. 313 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Ole André Myhrvold, Willfred Nordlund og Åslaug Sem-Jacobsen om mindre bruk og kast
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)

  Prop. 87 L (2020-2021), Innst. 336 L (2020-2021), Lovvedtak 97 (2020-2021)

  Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)
  Lovsak | Første behandling
 • Klimaplan for 2021-2030

  Meld. St. 13 (2020-2021), Innst. 325 S (2020-2021)

  Klimaplan for 2021-2030
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.)

  Prop. 119 L (2020-2021)

  Endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.)
  Lovsak | Komitébehandling
 • Munnleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 07.04.2021

  Svart på: 07.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvilke finansielle vurderinger og konsekvensutredninger regjeringen har lagt til grunn for den foreslåtte og drastiske økningen av CO¨2-avgiften
 • Munnleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.03.2021

  Svart på: 24.03.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om å garantere at Nasjonal transportplan samlet sett vil bidra til å nå målet om å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030
 • Nasjonal transportplan 2022-2033

  Meld. St. 20 (2020-2021)

  Nasjonal transportplan 2022-2033
  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.03.2021

  Svart på: 24.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor det ikke er stilt miljøkrav ved anskaffelsen av nytt forskningsskip til Havforskningsinstituttet, og om betydningen av dette for muligheten til å bygge skipet ved et norsk verft
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2020-2021)

  Datert: 18.03.2021

  Svart på: 20.04.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å ta opp modellene for samfunnsøkonomisk nytte ved utbygginger i norsk samferdsel til ny vurdering, da Norge vektlegger tidsbesparelse langt mer enn våre naboland og karbonpris for utslipp langt mindre enn Sverige
 • Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 16.03.2021

  Svart på: 24.03.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om å love at den helhetlige planen for Oslofjorden kommer før sommeren, slik at man kan se nye politiske grep for en sunnere fjord og tiltak som bedrer forholdene for friluftslivet
 • Representantforslag om forbud mot gummigranulat

  Dokument 8:139 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Arne Nævra og Freddy André Øvstegård om forbud mot gummigranulat
  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav

  Dokument 8:132 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav
  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Svart på: 24.03.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om hvorvidt statsråden er enig i at sentralbanken bør få klima som en del av sitt mandat for å nå målet om et rettferdig grønt skifte
 • Interpellasjon fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2020-2021)

  Datert: 03.03.2021

  Svart på: 25.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å ta grep for å planlegge for lyntog mellom de største byene i Norge, noe som vil kunne redusere antallet flyreiser og være et solid løft for både klima- og distriktspolitikken
 • Representantforslag om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026

  Dokument 8:23 S (2020-2021), Innst. 251 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Halleland, Sylvi Listhaug og Kjell-Børge Freiberg om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart

  Dokument 8:57 S (2020-2021), Innst. 194 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Ingalill Olsen og Jonas Gahr Støre om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2020-2021)

  Datert: 05.02.2021

  Svart på: 09.03.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Om hva regjeringen har gjort for å styrke grønn konkurransekraft etter Næringslivets klimakonferanse i 2019, der næringslivets 17 veikart for å sette fart i det grønne skiftet sto sentralt
 • Representantforslag om opprydding av gruveforurensing i Folldal

  Dokument 8:152 S (2019-2020), Innst. 187 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen, Else-May Norderhus, Terje Aasland, Tone Merete Sønsterud, Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprydding av gruveforurensing i Folldal
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2020-2021)

  Datert: 02.12.2020

  Svart på: 21.01.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om utlysingen av 25. konsesjonsrunde på tross av at utslippene fra oljen og gassen som skal hentes opp, ligger an til å være direkte i strid med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2020-2021)

  Datert: 24.09.2020

  Svart på: 20.10.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Om grep for at byggenæringen skal få fremtidsrettede rammevilkår som vil redusere klimaavtrykket, øke produktiviteten og gi større rom for innovasjon