Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 12 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 12 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2014 om kirke, utdanning og forskning, med de endringer som framgår av tilleggsproposisjonen fra den etterfølgende regjeringen Solberg (Prop. 1 S Tillegg 1) og av innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2013