Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett for 2012, tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2012

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. juni 2012

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører