Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 7 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2011 Innst. 7 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslag til bevilgninger og fullmakter på Statsbudsjettet for rammeområde 4 - utenriksdepartementet, fremmet av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. For rammeområde 8 - forsvarsdepartmentet, ble regjeringens forslag til bevilgninger og fullmakter vedtatt mot Fremskrittspartiets og Høyres stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011