Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 416)

November 2020 (1)

Mai 2020 (9)

April 2020 (6)

 • Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

  Dokument 4:3 (2018-2019), Innst. 172 S (2019-2020)

  Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

  Saksordførar: Øvstegård, Freddy André
  Debattert: 22.04.2020
  Votert: 22.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

  Dokument 8:175 S (2018-2019), Innst. 206 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

  Saksordførar: Mehl, Emilie
  Debattert: 22.04.2020
  Votert: 22.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Samhandling for betre sjøtryggleik

  Meld. St. 30 (2018-2019), Innst. 203 S (2019-2020)

  Samhandling for betre sjøtryggleik

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Reiten, Steinar
  Debattert: 21.04.2020
  Votert: 21.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Meld. St. 25 (2018-2019), Innst. 171 S (2019-2020)

  Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 21.04.2020
  Votert: 21.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform

  Dokument 8:127 S (2018-2019), Innst. 227 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig lederlønnskuttreform

  Saksordførar: Løvaas, Kårstein Eidem
  Debattert: 21.04.2020
  Votert: 21.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Opplysningsvesenets fond

  Meld. St. 29 (2018-2019), Innst. 209 S (2019-2020)

  Opplysningsvesenets fond

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 14.04.2020
  Votert: 14.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Mars 2020 (1)

 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019), Innst. 127 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordførar: Eskeland, Liv Kari
  Debattert: 03.03.2020
  Votert: 03.03.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Februar 2020 (11)

 • Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Dokument 8:181 S (2018-2019), Innst. 155 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk Liv Signe Navarsete,

  Saksordførar: Bruun-Gundersen, Åshild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Dokument 8:180 S (2018-2019), Innst. 156 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Saksordførar: Kjerkol, Ingvild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring

  Dokument 8:185 S (2018-2019), Innst. 159 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring

  Saksordførar: Strifeldt, Bengt Rune
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak