Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 416)

Desember 2019 (25)

 • Representantforslag om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang

  Dokument 8:161 S (2018-2019), Innst. 47 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang

  Saksordførar: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 11.12.2019
  Votert: 11.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

  Dokument 8:166 S (2018-2019), Innst. 87 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken

  Saksordførar: Øvstegård, Freddy André
  Debattert: 11.12.2019
  Votert: 11.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

  Dokument 8:164 S (2018-2019), Innst. 88 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Solveig Skaugvoll Foss om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

  Saksordførar: Johnsen, Kristin Ørmen
  Debattert: 11.12.2019
  Votert: 11.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

  Dokument 8:174 S (2018-2019), Innst. 87 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

  Saksordførar: Øvstegård, Freddy André
  Debattert: 11.12.2019
  Votert: 11.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets

  Dokument 8:173 S (2018-2019), Innst. 109 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets

  Saksordførar: Melvær, Frida
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling

  Dokument 8:170 S (2018-2019), Innst. 110 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Solfrid Lerbrekk om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling

  Saksordførar: Henriksen, Martin
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om et rettferdig boligmarked

  Dokument 8:154 S (2018-2019), Innst. 112 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om et rettferdig boligmarked

  Saksordførar: Lønseth, Mari Holm
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Dokument 8:155 S (2018-2019), Innst. 111 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Saksordførar: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

  Dokument 8:156 S (2018-2019), Innst. 71 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene

  Saksordførar: Frølich, Peter
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Dokument 8:151 S (2018-2019), Innst. 113 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Saksordførar: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

  Dokument 8:97 S (2018-2019), Innst. 115 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

  Saksordførar: Foss, Ingunn
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Dokument 8:105 S (2018-2019), Innst. 114 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Saksordførar: Vågslid, Lene
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Meld. St. 31 (2018-2019), Innst. 107 S (2019-2020)

  Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Greni, Heidi
  Tilråding levert: 10.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet

  Dokument 8:186 S (2018-2019), Innst. 78 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet

  Saksordførar: Hamre, Torleif
  Debattert: 09.12.2019
  Votert: 09.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden

  Dokument 8:141 S (2018-2019), Innst. 49 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantane Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden

  Saksordførar: Vågslid, Lene
  Debattert: 05.12.2019
  Votert: 05.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Saksordførar: Grung, Ruth
  Tilråding levert: 05.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren

  Dokument 8:140 S (2018-2019), Innst. 89 S (2019-2020)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Bengt Fasteraune og Willfred Nordlund om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren

  Saksordførar: Elvenes, Hårek
  Tilråding levert: 04.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019), Innst. 86 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Tilråding levert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Dokument 8:137 S (2018-2019), Innst. 74 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Saksordførar: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Tilråding levert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

  Prop. 140 S (2018-2019), Innst. 67 S (2019-2020)

  Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Ebbesen, Margunn
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak