Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

Dokument 8:163 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal, Runar Sjåstad, Terje Aasland Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A)

Saksgang