Samhandling for betre sjøtryggleik

Meld. St. 30 (2018-2019), Innst. 203 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse Tilråding levert 19.03.2020 Innst. 203 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Samhandling for betre sjøtryggleik. Meldingen omhandler sikkerheten for både for nærings- og fritidsfartøy og beskriver samhandlingen mellom relevante offentlige og private aktørar. I meldingen gis en særskilt gjennomgang av sjøsikkerheten i nordområdene. Ulike mindretallsforslag oppnådde ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.03.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020