Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

Dokument 8:175 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Une Bastholm Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (MGD)

Saksgang