Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring

Dokument 8:185 S (2018-2019)

Status: Stortinget har fått eit representantforslag.

Forslag frå Arne Nævra, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Forslag fra (SV)

Saksgang