Grunnlovsforslag om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne)

Dokument 12:18 (2015-2016), Innst. 257 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra H) Tilråding levert 05.05.2020 Innst. 257 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne). Begrunnelsen for forslaget var at en ny plassering vil gi Grunnloven en klarere indre systematikk, ved at bestemmelsene om utøvelse av militærmakt nå blir samlet i § 25 og § 26. Kontroll- og konstitusjonskomiteen anbefalte enstemmig å bifalle forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.05.2020

   Debattert i Stortinget 14.05.2020
   Votert i Stortinget 14.05.2020