Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 12 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 12.12.2017 Innst. 12 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2018, kapitler under Kunnskapsdepartementet, samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (Rammeområde 16). Den økonomiske rammen for rammeområde 16 i 2018 er 74,5 mrd. kroner. Det ble også vedtatt ni rammeuavhengig forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.12.2017

   Behandla i Stortinget: 19.12.2017