Statsbudsjettet 2018 - Svalbardbudsjettet

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 17 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 08.12.2017 Innst. 17 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop. 1 S (2017-2018) Svalbardbudsjettet, fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen i henhold til Innst. 18 S (2017-2018), og som gjelder kapitler og poster under Justis- og beredskapsdepartementet knyttet til Svalbardbudsjettet. Stortinget har enstemmig vedtatt Svalbardbudsjettet for 2018. De samlede utgiftene utgjør kr. 446 907 000.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2017

   Behandla i Stortinget: 14.12.2017