Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 06.12.2017 Innst. 8 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet de kapitler og poster i Prop. 1 S (2017-2018) som ble fordelt til næringskomiteen i henhold til Innst. 18 S (2017-2018). Stortinget har fordelt kr. 6 117 476 000 på kapitler og poster på rammeområde 9, kr.512 694 000 på kapitler og poster på rammeområde 10, og kr. 17 710 275 000 på kapitler og poster på rammeområde 11.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2017

   Behandla i Stortinget: 11.12.2017