Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 3 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 07.12.2017 Innst. 3 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2017

   Behandla i Stortinget: 12.12.2017