Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 13 S (2017-2018)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 07.12.2017 Innst. 13 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 07.12.2017