Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 6 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 06.12.2017 Innst. 6 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2018 for de budsjettkapitler som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til justiskomiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgiftene på dette området utgjør om lag 37 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler, kriminalomsorg og sivil beredskap.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2017

   Behandla i Stortinget: 11.12.2017